Konkurss Mana vārdnīciņa

Vārdnīciņā tiek apkopoti ekonomikas jēdzienu skaidrojumi, bērnu vārdiem izteiktie, nevis no grāmatas pārrakstītie. Vārdniīciņu veido trīs paaudzes: skolēni, vecāki, vecvecāki skaidrojot dotos ekonomikas jēdzienus no savas pieredzes. Ģimene palīdz sākumskolas skolēnam izprast saimnieciskās darbības pamatjēdzienus, patstāvīgi domāt, pieņemt lēmumumus, iesaistīties diskusijās.

Vārdnīciņā tiek apkopoti ekonomikas jēdzienu skaidrojumi, bērnu vārdiem izteiktie, nevis no grāmatas pārrakstītie. Vārdniīciņu veido trīs paaudzes: skolēni, vecāki, vecvecāki skaidrojot dotos ekonomikas jēdzienus no savas pieredzes. Ģimene palīdz sākumskolas skolēnam izprast saimnieciskās darbības pamatjēdzienus, patstāvīgi domāt, pieņemt lēmumumus, iesaistīties diskusijās.

Skolēni skaidro

Norēķinu karte

Mazs plastmasas dēlītis, ko
ieliek kases aparātā vai
bankomātā.

Krista Mieze, 3.klase

Ēnu diena

Mazs plastmasas dēlītis, ko
ieliek kases aparātā vai
bankomātā.

Krista Mieze, 3.klase

Labklājība

Mazs plastmasas dēlītis, ko
ieliek kases aparātā vai
bankomātā.

Krista Mieze, 3.klase

Pakalpojumu sniegšana

Mazs plastmasas dēlītis, ko
ieliek kases aparātā vai
bankomātā.

Krista Mieze, 3.klase

Tirgus

Mazs plastmasas dēlītis, ko
ieliek kases aparātā vai
bankomātā.

Krista Mieze, 3.klase

Ģimene

Mazs plastmasas dēlītis, ko
ieliek kases aparātā vai
bankomātā.

Krista Mieze, 3.klase

Alga

Mazs plastmasas dēlītis, ko
ieliek kases aparātā vai
bankomātā.

Krista Mieze, 3.klase

Atbildība

Mazs plastmasas dēlītis, ko
ieliek kases aparātā vai
bankomātā.

Krista Mieze, 3.klase

Atbildība

Mazs plastmasas dēlītis, ko
ieliek kases aparātā vai
bankomātā.

Krista Mieze, 3.klase

Lēmums

Mazs plastmasas dēlītis, ko
ieliek kases aparātā vai
bankomātā.

Krista Mieze, 3.klase

Lēmums

Mazs plastmasas dēlītis, ko
ieliek kases aparātā vai
bankomātā.

Krista Mieze, 3.klase

Lēmums

Mazs plastmasas dēlītis, ko
ieliek kases aparātā vai
bankomātā.

Krista Mieze, 3.klase

Inese Gura

Kristera un regnāra mamma

“ĒNU DIENA ir iespēja mums kā tehnoloģiju uzņēmumam uzzināt, kā uz pasauli raugās tie, kas ikdienā tehnoloģijas patērē. Mēs rīkojam arī iekšējas “ēnu dienas” saviem pāris gadu strādājušiem darbiniekiem — tajās viņi piedalās vadības augstākā līmeņa sapulcēs. Veiksmīgi uzņēmumi līdzsvaroti apvieno gados vecāku cilvēku pieredzi ar jaunāku cilvēku uzdrīkstēšanos.”