25.05.2023

Aicinām skolotājus iesūtīt JA Latvia sertifikāta pieteikumus vidusskolas absolventiem

Junior Achievement Latvia aicina iesūtīt e-pastā sertifikāta pieteikumus vidusskolas absolventiem 2022./2023!

 

Sertifikātu var iegūt JA Latvia dalībskolu 12. klašu skolēni, kuri piedalījušies sekojošās JA Latvia aktivitātēs:

- Ēnu diena (vienu reizi 3 gados);

- Programma “Skolēnu mācību uzņēmumi” (SMU) - SMU dibināšana (biznesa idejas izstrāde), SMU likvidācija. Vismaz viens SMU 3 gados.

 

Sertifikāta saņemšanai nepieciešama skolotāja iesūtīta Sertifikāta pieteikuma veidlapa, kas ir apstiprinājums par skolēna dalību JA Latvia programmās. Veidlapa pieejama skolotāja profilā sadaļā nolikumi.

JA Latvia Sertifikāts sniedz priekšrocības, uzsākot studijas JA Latvia sadarbības augstskolās un būs kā apstiprinājums skolēna CV par praktisko komerczinību kursa apguvi – mārketingu, uzņēmējdarbību, menedžmentu, grāmatvedību, likumdošanu, lietvedību un lietišķo etiķeti.

Sagatavoto skolēnu sarakstu sūtīt uz e-pastu inga.piebalga@jalatvia.lv līdz 15. jūnijam.

 

 

 

 

 

Pieslēdzieties, lai pievienotu komentāru